IPMinfra

O IPMinfra

Pro perspektivní technologicky orientovanou firmu či akademické pracoviště je důležité mít k dispozici kvalitní výzkumnou základnu se zkušeným a motivovaným odborným personálem.
Cílem IPMinfra je takovou základnu provozovat a nabídnout výzkumnou kapacitu jak partnerům z průmyslové, tak i akademické sféry.

Ústav fyziky materiálů AV ČR realizuje prostřednictvím IPMinfra výzkumnou infrastrukturu pro studium a aplikaci pokročilých materiálů. Její těžiště spočívá zejména v oblasti stanovení mechanických vlastností materiálů za různých podmínek, popisu struktury materiálu či mechanismu poškození vysoce namáhaných inženýrských materiálů či komponent. Další kapacity nabízí IPMinfra v oblasti numerického modelování, přípravy vzorků, či přípravy a realizace projektů.

IPMinfra je zařazena do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.


Dokumenty ke stažení

IPMinfra je finančně podporována z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a z rozpočtu zřizovatele ÚFM AV ČR.
Číslo projektu: LM2015069

Součástí výzkumné infrastruktury jsou také zařízení pořízená v rámci realizace projektu centra excelence CEITEC - Středoevropský technologický institut (projekt č. CZ.1.05/1.1.00/02.0068).