Cílem IPMinfra open access (OA) je umožnit přístup ke špičkovému přístrojovému vybavení a rozsáhlému experimentálnímu a expertnímu know-how Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. také externím uživatelům z akademické i privátní sféry.

Zájemci o využití služeb a zařízení Velké infrastruktury IPMinfra jsou vybíráni na základě zaslané Žádosti o využití OA IPMinfra. Žádost o využití OA IPMinfra je dostupná zde. Zaslané žádosti budou hodnoceny vědeckou radou IPMinfra, přičemž bude posouzena technická proveditelnost a relevantnost návrhu ve vztahu k zaměření a cílům infrastruktury.
Úspěšní zájemci získají možnost využít zařízení a vědecké kapacity IPMinfra pro realizaci vlastních vědecko-výzkumných projektů.

Pro Vaše případné dotazy, prosím, využijte kontaktní formulář.

kontaktní formulář

Vyplněné žádosti o OA zasílejte na mailovou adresu: open.access@ipminfra.cz

IPMinfra open access