Dne 26. 4. 2017 proběhlo představení služeb IPMinfra a prohlídka experimentálních zařízení výzkumné infrastruktury Ph.D. studentům a vědeckým pracovníkům.

Dne 26. dubna 2017 proběhlo představení a prohlídka experimentálních zařízení výzkumné infrastruktury IPMinfra. Mezi více než 40 účastníky byly převážně Ph.D. studenti a mladí výzkumní pracovníci technických univerzit. Účastníci měli možnost blížšího seznámení se se zařízenímí a s činnostmi, které lze za využití služeb infrastruktury realizovat.