V listopadu proběhne v rámci Týdne vědy a techniky 2017 již tradiční den otevřených dveří

na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Návštěvníci včetně studentů různých stupňů studia budou mít možnost navštívit laboratoře IPMinfra a seznámit s činnostmi, které lze v jednotlivých laboratořích realizovat. 
Mimo to budou pro návštěvníky připraveny popularizační přednášky z oblasti fyziky materiálů.

Více informací naleznete na

stránkách Týdne vědy a techniky 2017

 

Den otevřených dveří