V rámci Týdne vědy a techniky 2017 proběhne dne 9. listopadu na Ústavu fyziky materiálů AV ČR a její výzkumné infrastruktuře IPMinfra Den otevřených dveří.

V průběhu dne otevřených bude mít veřejnost unikátní možnost nahlédnout do výzkumných laboratoří, seznámit se s posláním pracoviště, realizovanými výzkumnými aktivitami a činnostmi pracoviště. V průběhu dopoledního bloku proběhnou odborné popularizační přednášky a na ně navážou exkurze do laboratoří, kde se návštěvníci mohou dozvědět detailnější informace o výzkumných činnostech spočívající především ve stanovení mechanických vlastností materiálů za různých podmínek, o popisu struktury materiálu či mechanismu poškození vysoce namáhaných inženýrských materiálů či komponent. Zveme všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.

Více informací naleznete na

stránkách Týdne vědy a techniky 2017

 

Den otevřených dveří