Den
otevřených dveří

výzkumné infrastruktury Ústavu fyziky materiálů - nejen pro průmyslové partnery

Pozvání ředitele

Vážení, dovolte, abych Vás pozval na workshop a den otevřených dveří výzkumné infrastruktury Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. určený zejména pro zájemce z řad průmyslových firem, který se uskuteční v prostorách ústavu na adrese Žižkova 22, Brno ve čtvrtek 23. 5. 2019 od 10:00.

Během dne budou představeny odborné činnosti Ústavu a laboratorní vybavení využitelné pro spolupráci s průmyslovými partnery. Současně bude prezentována úspěšná spolupráce s průmyslovými/akademickými partnery a bude umožněna návštěva laboratoří.

prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.  ředitel

Den otevřených dveří

Přihláška

Den otevřených dvěří

Program

10:00

Zahajovací slovo ředitele Ústavu a ředitele OJ CEITEC ÚFM

10:10

Vystoupení pozvaných hostů

10:30

Prezentace činností, laboratorního vybavení a úspěšné spolupráce Ústavu fyziky materiálů s průmyslovými a akademickými partnery, diskuze

11:30

Návštěva laboratoří

12:55

Ukončení partnerského dne

13:00

Občerstvení a individuální diskuze

 

Kontakt