V průběhu 2. řočníku Dne národních výzkumných infrastruktur budou mít účastníci možnost se setkat se zástupcí Výzkumné infrastruktury IPMinfra a budou mít možnost se blíže seznámit s činnostmi infrastruktury včetně nabídky služeb poskytovaných infrastrukturou IPMinfra. Den národních výzkumných infrastruktur se uskuteční 2. listopadu 2017 na Masarykově univerzitě, CEITEC, budova A35. Registrace účastníků a program Dne národních výzkumných infrastruktur je k dispozici zde.