Ústav fyziky materiálů AV ČR se dle studie Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009-2013,

autorů Š. Jurajdy, S. Kozubka, D. Münicha a S. škody (celá zpráva je k dispozici zde) publikované v květnu 2016 umístil na prvním místě hned ve třech oborech:

BJ - Termodynamika
JG - Hutnictví, kovové materiály
JL - Únava materiálu a lomová mechanika

Poznamenejme, že v uvedeném dokumentu jsou obory členěny dle RIV a pořadí v jednotlivých oborech je založeno na vědeckých výstupech publikovaných v časopisech vedených v databázi Web of Science (WoS)

Hodnocení UFM AV CR, obor BJ - Termodynamika

 

Hodnoceni UFM AV CR, obor JG - Hutnictvi, kovove materialy

 

Hodnoceni UFM AV CR, obor JL - Unava materialu a lomova mechanika